Regulamin

REGULAMIN

§1

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Hurtownie Książek „Power” Włodzimierz Kalbarczyk z siedzibą w Bydgoszczy 85-738 przy ulicy Szajnochy 14 A, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia pod nr 27028 (dalej zwaną Hurtownią)

§2

Za towary uważamy książki, podręczniki, multimedia, książki audio, gry, zabawki, puzzle, filmy oraz literaturę obcojęzyczną, które realizowane są drogą tradycyjną:  kurierem albo przygotowywane do odbioru własnego w siedzibie firmy.

§3

Klient wybiera towar z oferty Hurtowni prezentowanej na stronie internetowej www.power-hurtownia.pl składa zamówienie przez stronę. Oferta Hurtowni ma charakter wiążący przez okres jej prezentacji na wyżej wymienionej stronie i do czasu wyczerpania zapasu danego tytułu w magazynie.

§4

Hurtownia Książek „Power” dokłada wszelkiej staranności, aby oferta jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach (cen, konfiguracji, czy parametrów technicznych) informacje zawarte na naszych stronach nie mogą być jednak (o ile nie zaznaczono inaczej) traktowane jako oferta w świetle wymogów Kodeksu Cywilnego.

§5

Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów towarów w magazynie.

§6

Zamówienie na towary zostanie zrealizowane w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przypadku trudności z realizacją, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Termin dostawy może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Hurtowni. Hurtownia nie odpowiada za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmy kurierskie.

§7

Hurtownia oferuje dwie formy płatności:

a) gotówka przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy
b) przelew

Nr rachunku bankowego

Bank Ochrony Środowiska

51 1540 1027 2102 7500 6644 0003

§8

Każdy Klient otrzymuje od Hurtowni na dowód zakupu fakturę VAT.

§9

Złożone zamówienie może być anulowane tylko drogą telefoniczną: Dział zamówień internetowych 52 304 51 61 . Anulować można tylko zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane.

§10

Hurtownia zastrzega sobie zmianę Regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia Klienta.

§11

Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w Hurtowni wyłącznie w celach informacyjnych.

§12

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych power-hurtownia.pl wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia.

§13

Ewentualne reklamacje należy zgłosić w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki

§14

Wszystkie uwagi, wnioski i skargi prosimy kierować do:

Hurtownia Książek „POWER”
Włodzimierz Kalbarczyk

ul.Szajnochy 14A 85-738 Bydgoszcz
tel. 52 304 51 53
zamowienia@power-hurtownia.pl


Zadaj pytanie
Zadaj pytanie

Imię:

E-mail:

Treść:

Przepisz tekst: